Hoàng giang

ELBOLD

Địa chỉ tên miền: elbold.com.vn

Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại May mặc Hoàng Giang

MST/ĐKKD/QĐTL: 0305828704

Trụ sở Doanh nghiệp: 1937 Phạm Thế Hiển, P. 6, Q. 8, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

Quốc gia: Việt Nam

Điện thoại: 02836027376